Επιστημονικές μελέτες για την υπερηχο-σαλπιγγογραφία

Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που επιβεβαιώνουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της υπερηχο-σαλπιγγογραφίας

Η υπερηχο-σαλπιγγογραφία είναι μια σχετικά καινούρια μέθοδος, καθώς οι πρώτες μελέτες γι’ αυτήν εμφανίστηκαν το 2011. Από τότε η εμπειρία των γιατρών που την χρησιμοποιούν καθημερινά έχει αυξηθεί και πλήθος νέων μελετών έχουν δημοσιευθεί.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα σημαντικότερα συμπεράσματα από τις διεθνείς μελέτες (μέσα σε αγκύλες) που έχουν συμβάλλει ώστε σήμερα η υπερηχο-σαλπιγγογραφία να έχει αντικαταστήσει την κλασική σαλπιγγογραφία σε πολλές από τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Η υπερηχο-σαλπιγγογραφία αναπτύχθηκε για τη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας. [1,2]

Η τεχνική δοκιμάστηκε σε προοπτική, ελεγχόμενη με λαπαροσκόπηση μελέτη. [3]

Η Υπερηχο-σαλπιγγογραφία (Hysterosalpingo Contrast Sonography – HyCoSy) αποτελεί, σε σύγκριση με την κλασική σαλπιγγογραφία (Hysterosalpingografy – HSG), μια εξέταση πρώτης γραμμής για τη διάγνωση της γυναικείας υπογονιμότητας λόγω των σαλπίγγων. [4,5]

Η γέλη ExEm® Gel θεωρείται πολύ ασφαλής στη χρήση, καθώς τα συστατικά της είναι ευρέως γνωστά και έχουν χορηγηθεί είτε ενδοφλεβίως είτε στην κοιλιακή κοιλότητα για πολλούς διαφορετικούς ιατρικούς σκοπούς. Δεν υπάρχουν γνωστές καταγεγραμμένες σοβαρές παρενέργειες. [6]

Σε μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, η υπερηχο-σαλπιγγογραφία αποδείχτηκε λιγότερο επώδυνη σε σχέση με την κλασική σαλπιγγογραφία. [7]

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η υπερηχο-σαλπιγγογραφία μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες των γυναικών να επιτύχουν αυτόματη σύλληψη. [8,9]

Βιβλιογραφικές αναφορές

  1. Emanuel MH, Exalto N. Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy): a new technique to visualize tubal patency. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011; 37: 497-499
  2. Emanuel MH, van Vliet M, Weber M, Exalto N. First experiences with hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) for office tubal patency testing. Human Reprod 2012; 27: 114-117
  3. Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Meuleman Ch, Tomassetti C, D’Hooghe Th, Timmerman D. The use of a new gel foam for the evaluation of tubal patency. Gynecol Obstet Invest 2013; 75: 152-156 Tubal Patency testing
  4. Lim CP, Hasafa Z, Bhattacharya S, Mahesahwari A. Should a hysterosalpingogram be a first-line investigation to diagnose female tubal subfertility in the modern subfertility workup? Human Reprod 2011; 26: 967-971
  5. Luciano DE, Exacoustos C, Luciano AA. Contrast Ultrasonography for tubal patency. J Min Inv Gynecol 2014; 21:994-998
  6. Exalto N, Stassen M, Emanuel MH. Safety aspects and side-effects of ExEm-gel and foam for uterine cavity distension and tubal patency testing. Reprod Biomed Online 2014; 29: 534-540
  7. Dreyer K, Out R, Hompes PGA, Mijatovic V. Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy): a less painful procedure for tubal patency testing during fertility work-up compared to (serial) hysterosalpingography. A Randomised Controlled Trial. Fertil Steril 2014; 102: 821-825 Enhanced pregnancy rate?
  8. Exacoustos C, Tiberio F, Szabolcs B, Romeo V, Romanini E, Zupi E. Can tubal flushing with Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) media increase women’s chances of pregnancy? Virtual Poster in: J Min Inv Gynecol. 2015; 22: S238
  9. Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Van Tornout K, D’Hooge T, Timmerman D. Spontaneous conception after hysterosalpingo-foam

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Για να μάθετε περισσότερα διαβάστε εδώ.